Hur du dränerar din husgrund


Dränering är något som det är riktigt bra att göra om du vill skydda ditt hus från angrepp av fukt och vatten. Det är inte något du vill göra själva utan det är ofta mycket bra att hyra in kompetenta hantverkare som hjälper dig genom processen. Dränering tar självfallet olika lång tid beroende på hur stort ditt hus är men det är också viktigt att göra det i förebyggande syfte. När ditt hus står klart är det ofta att leran kring huset, beroende lite på var huset ligger, ofta är dåligt på att leda vatten. Leran håller kvar regn och grundvatten kring huset och även om du har stuprör eller rännsten är det inte alltid att vattnet flyttas tillräckligt långt bort från huset för att det inte ska hållas kvar. För att garantera att husgrunden hålls fri från skadlig fukt behöver du genomföra en dränering där leran ersätts med grus och makadam, dräneringsrör läggs ner samt att fuktskydd används på huset. Arbete inleds med att man med grävmaskin eller annan utrustning gräver upp runt huset. Det är i detta skede bra att räkna med att din tomt kommer att bli skadad. Därefter när utrymme har skapats kring grunden läggs det ner dräneringsrör som leder till en dagvattensbrunn eller dylikt. Tänk på att rören måste vara stöttåliga och att de ska ha god längd. Annars kan det bli problem ifall dräneringen skulle behöva göras om i framtiden. På dessa läggs geotermiskplast och slutligen fylls det hela på med ett lager av grovt grus varefter tomten återställs. Självklart kommer en grävmaskin att till viss del skada tomten och kom ihåg att vara försiktiga med annan dränering som kan finnas på tomten då det finns en chans att rören är känsliga för tryck och kan gå sönder ifall det står för tunga föremål ovanför. Kom också ihåg att ha en plan för var du ska göra av leran som blir över när du dränerar. Vissa entreprenörer räknar in det i sitt pris och forslar bort den men det är inte alla som man kan räkna med att göra det.